شرایط پیش فروش نقدی تیبا SX یورو۴

  • ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۱۷:۳۸ ق.ظ


بر اساس برنامه ریزی انجام شده مبلغ لازم برای پیش پرداخت 14 میلیون تومان بوده و باقی قیمت در زمان صدور دعوتنامه

مشخص و از مشتری اخذ خواهد شد.


زمان ارسال دعوت نامه این خودروها نیز مرداد و شهریور 98 پیش بینی شده و بدون امکان صلح خواهد بود.


رنگ، آپشن و مابقی قیمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ شده و رنگ های انتخابی تنها به صورت

پیشنهادی بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه تولید در زمان دعوتنامه مشخص می شود . ثبت نام برای مشتریانی که طی

سال جاری اقدام به خرید خودرو کرده اند امکانپذیر نخواهد بود.

 

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید